Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

28.
septembar
2020.
PDV

Obaveza obračuna i naplate PDV kod prometa sekundarnih sirovina


Ko je poreski dužnik za promet dobara koja izvrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV u slučaju kada se u procesu proizvodnje dobara od metala ili njihovih legura proizvedu dobra koja su neupotrebljiva zbog određenih oštećenja (npr. zbog pogrešne jačine toplote deformisan je oblik dobara ili postoje naprsnuća, zbog bušenja rupa na pogrešnim mestima, oštećenja usled pada i dr.) odnosno kada se proizvedu dobra pogrešnih dimenzija ili neodgovarajućeg kvaliteta?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00489/2020-04 od 23.7.2020. god.)

Kada se u procesu proizvodnje dobara od metala ili njihovih legura proizvedu dobra KOJA SU NEUPOTREBLjIVA ZBOG ODREĐENIH OŠTEĆENjA (npr. zbog pogrešne jačine toplote deformisan je oblik dobara ili postoje naprsnuća, zbog bušenja rupa na pogrešnim mestima, oštećenja usled pada i dr.), PREDMETNA DOBRA SMATRAJU SE SEKUNDARNIM SIROVINAMA iz člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona. Prema tome, kada promet tih dobara izvrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV, poreski dužnik je obveznik PDV − primalac.

Međutim, kada se u procesu proizvodnje dobara od metala ili njihovih legura PROIZVEDU DOBRA POGREŠNIH DIMENZIJA ILI NEODGOVARAJUĆEG KVALITETA, TA DOBRA NE SMATRAJU SE SEKUNDARNIM SIROVINAMA iz člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona. Za promet predmetnih dobara, koji obveznik PDV izvrši drugom obvezniku PDV, poreski dužnik je obveznik PDV − isporučilac dobara.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun - avgust 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft