Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25.
oktobar
2019.
Sanitarna kontrola

Materijali i predmeti koji dolaze u dodir sa hranom


Pravilnik o materijalima i predmetima u kontaktu sa hranom, uključujući i proizvode namenjene odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanja i spavanja, ambalažu za pakovanje hrane i predmeta opšte upotrebe, propisuju se uslovi koje moraju da ispune materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom, a u svrhu obezbeđenja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine, zaštite interesa potrošača i obezbeđenja slobodnog kretanja robe.

U nacrt Pravilnika su, pored osnovih Uredbi EU o materijalima i predmetima namenjenih da dođu u kontakt sa hranom (1935/2004) i dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete namenjene da dođu u kontakt sa hranom (2023/2006), koje se odnose na sve materijale i predmete u kontaktu sa hranom.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft