Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
februar
2019.
Makroekonomska statistika

Makroekonomska kretanja u Srbiji


NAJNOVIJA MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI SRBIJI

Nakom sveske ekonomske krize, počev od 2008. godine na ovamo, ukupna ekonomska kretanja u Republici Srbiji su bila ispod mogućnosti, odnosno ispod potencijalnog bruto domaćeg proizvoda, da bi u 2018. godini bila povoljnija nego u navedenom prethodnom periodu. Od 2008. do 2017. godine, prosečna stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u nas je iznosila 1,3% godišnje, pri čemu je u 2016. godini iznosila 3,3%, a u 2017. godini 2,0%. Prema procenama Ministarstva finansija (MFIN) u okviru Programa ekonomskih reformi Vlade Srbije, u 2018. je preliminarno procenjen rast realnog BDP na nivou od oko 4.2% u odnosu na prethodnu godinu.

Preliminarna procena MFIN je da je BDP u 2018. godini iznosio oko 5.074 milijardi dinar prema 4.754 milijardi dinara u 2017. godini. Obračunato u evrima, BDP je u 2018. godini iznosio oko 41,5 milijardi evra, prema oko 39,2 milijarde evra u 2017. godini.

U 2018. godini je povećana proizvodnja u industriji za 1,3%, a nakon suše u 2017. godini, povećana je proizvodnja u poljoprivredi, a takođe u građevinarstvu i ostalim privrednim delatnostima.

Ukupna zaposlenost je, prema preliminarnim podacima RZS, u novembru 2018. godine iznosila 2.076 hiljada, a nezaposlenost oko 549 hiljada lica.

Nakon znatnog fiskalnog deficita u periodu od 2006. do 2016. godine, prema podacima MFIN, u protekle dve godine je ostvaren suficit, meren na konsolidovanom nivou.

Kamatne stope Narodne banke Srbije su smanjene na 3,5% u 2017. i 3% u 2018. godini. To je dovelo do smanjenja aktivnih i pasivnih kamatnih stopa na domaćem tržištu. Prema podacima MFIN i NBS, javni dug i spoljni dug su krajem 2018. godine još uvek bili na visokom nominalnom nivou od 23,0 i 26,5 milijardi evra, respektivno.

Inflacija je u protekle 4 godine na nivou od oko 2-3% godišnje, uz realnu aprecijaciju deviznog kursa dinara u 2017. godini od 7.6% i 0,2% u 2018. godini.

Spoljnotrgovinska razmena je u porastu, pri čemu je u poslednjoj deceniji ostvaren brži rast uvoza od izvoza i znatan trgovinski deficit i uz smanjenje pokrivenosti uvoza izvozom.

Prema podacima NBS, strane direktne investicije su u 2018. godini bile u porastu.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft