Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
avgust
2020.
Devizno poslovanje

Kupoprodaje robe između rezidenata, kada se roba nalazi u inostranstvu, a namenjena je uvozu u Republiku Srbiju


Članom 1. stav 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju propisano je da se pod spoljnotrgovinskim poslovanjem podrazumevaju:
  • spoljnotrgovinski promet robe i usluga, i
  • obavljanje privrednih delatnosti stranog lica u Republici Srbiji i domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji.
Članom 2. stav 1. istog zakona propisano je da spoljnotrgovinski promet (promet robe i usluga) obuhvata promet koji se obavlja između domaćih i stranih lica, na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima.

Prethodno navedene definicije su od značaja zbog primene Zakona o deviznom poslovanju, te podzakonskih propisa, donetih na osnovu Zakona o deviznom poslovanju, a kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima.

Imajući u vidu odredbe Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, potom definicije pojmova tekućih i kapitalnih poslova iz člana 2. Zakona o deviznom poslovanju, kao i odredbe podzakonskih propisa o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, a kojima je obuhvaćeno i obavljanje platnih transakcija između rezidenata u devizama u slučajevima predviđenim članom 34. Zakona o deviznom poslovanju, može se zaključiti da se opisani način kupoprodaje robe između dva domaća lica ne može podvesti pod pojam spoljnotrgovinskog prometa robe, u smislu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, niti pod pojam tekućeg posla, u smislu Zakona o deviznom poslovanju i podzakonskih propisa donetih na osnovu ovog zakona. Šta više, ova vrsta prometa nije uopšte predmet uređivanja pomenutim propisima. Stoga smo mišljenja da se platne transakcije između dva domaća lica, u opisanoj situaciji, mogu izvršiti samo u dinarima.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft