Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

28.
maj
2019.
Carina

Kontrola radioaktivnosti prilikom uvoza


Pri uvozu robe za koju je potrebna kontrola radioaktivnosti prilikom uvoza, izvoza i tranzita, za koju je pri uvozu obavezno gamaspektrometrijsko ispitivanje sadržaja radionuklida, a koja ne podleže nadzoru sanitarnog, fitosanitarnog ili veterinarskog inspektora, postupa inspektor za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost.

Carinski organ neće prihvatati izveštaje ovlašćenih pravnih lica za vršenje poslova zaštite od jonizujućih zračenja, već će se postupak sprovesti isključivo na osnovu rešenja inspektora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, kojim se uvoz predmetne robe dozvoljava ili zabranjuje.
Carinski organ će preduzeti radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka u skladu sa sadržinom navedenog rešenja nadležnog inspektora.

Pri popunjavanju isprava u carinskom postt!ku. u rubriku 44 JCI obavezno je upisati broj priloženog rešenja inspektora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost (šifra U67 - br./gpt~).

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft