Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20.
novembar
2019.
Ekologija

Izvoz hemikalija


Izvoz određenih supstanci za koje je utvrđeno ograničenje i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja, kao i određenih smeša i proizvoda koji sadrže tu supstancu, sprovodi se postupkom prethodnog obaveštenja i/ili postupkom davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja (PIC postupak), u skladu sa Roterdamskom konvencijom o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini.
  • Postupak prethodnog obaveštenja sprovodi se za: hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja; hemikalije koje sadrže supstancu sa navedenog Spiska u takvoj koncentraciji da se prema propisu kojim se uređuju klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija, klasifikuju kao opasne; proizvode koji sadrže supstancu sa Spiska hemikalija za PIC postupak u neizreagovanom obliku odnosno smešu koja sadrži tu supstancu u takvoj koncentraciji da se prema propisu kojim se uređuju klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija klasifikuju kao opasni bez obzira na prisustvo drugih supstanci; kao i pojedine hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak. Pre prvog izvoza (kao i za prvi izvoz za svaku narednu kalendarsku godinu) izvoznik ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine podnesi Zahtev (sa propisanom dokumentacijom kao što je bezbedonosni list i dr.) za sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja, najkasnije 35 dana pre nameravanog izvoza. Na osnovu zahteva i priložene dokumentacije ministarstvo sačinjava Obaveštenja o izvozu i dostavlja ga nadležnom organu zemlje u koju se izvozi hemikalija ili proizvod, a izvozniku izdaje Potvrdu da je postupak prethodnog obaveštenja sproveden. Po dobijanju Potvrde izvoznik može da izveze predmetnu hemikaliju ili proizvod. Potvrda se prilaže uz carinsku deklaraciju prilikom izvoza, pri čemu se u rubrici br.44 JCI uz šifru U34 unosi broj Potvrde. Izuzeće za sprovođenje ovog postupka je ako zemlja izvoznica dostavi informaciju našoj zemlji da za izvoz predmetne hemikalije nije potrebno po njihovim propisima da se sprovede navedeni postupak; ili ako se hemikalija nalazi na listi Roterdamske konvencije; ili ako je nadležni organ zemlje izvoznice dostavio odgovor o uvozu predmetne hemikalije Sekretarijatu Roterdamske konvencije a isti je obavestio naše ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine. 
  • PIC postupak sprovodi se za: hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak, kao i hemikalije koje sadrže supstancu sa ovog spiska u takvoj koncentraciji da se prema propisu kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija, klasifikuju kao opasne. Pre izvoza izvoznik ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine podnesi Zahtev (sa propisanom dokumentacijom kao što je bezbedonosni list i dr.) za sprovođenje PIC postupka. Na osnovu zahteva i priložene dokumentacije ministarstvo sačinjava Obaveštenja o izvozu i dostavlja ga nadležnom organu zemlje u koju se izvozi hemikalija i od istog traži saglasnost za izvoz. Na osnovu dobijenog odgovora ministarstvo izvozniku izdaje Potvrdu da je PIC postupak sproveden i isti postupa u skladu sa odgovorom (izvozi hemikaliju ili odustaje). Potvrda se prilaže uz carinsku deklaraciju prilikom izvoza, pri čemu se u rubrici br.44 JCI uz šifru U34 unosi broj Potvrde. Izvoznik podnosi zahtev za sledeći izvoz tek nakon isteka roka važenja saglasnosti (ako je u istoj rok naznačen) , ili pre isteka 3 godine od kalendarske godine kada je dobio saglasnost. Izuzeće za sprovođenje PIC postupka je za hemikalije sa spiska Roterdamske konvencije ukoliko se te hemikalije u zemlji izvoznici koriste u kategoriji koja nije navedena na spisku Roterdamske konvencije.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft