Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

2.
jul
2020.
Carinska tarifa

Izmene Carinske tarifa u primeni od 02.07.2020.


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 013 od 14.02.2020 godine, objavljena je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu (u daljem tekstu: izmene i dopune Uredbe CT2020).

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu  je u  primeni od 1. januara 2020. godine i njom je nacionalna Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2020. godinu.

Izmene i dopune Uredbe CT2020 su bile neophodne pre svega radi usklađivanja sa odredbama člana 2. Zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, kojima su propisane nomenklaturne promene za određene kategorije novih traktora za poljoprivredu i šumarstvo iz tarifnog broja 8701, kao i niže stope carine kada se isti uvoze za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju. Takođe su izvršena dalja nomenklaturna usaglašavanja sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2020. godinu u tarifnom broju 8407, kao i dopune Korelacione tabele.

Izmene i dopune Uredbe CT2020 stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Rpublike Srbije”, a član 1. tačka 1. stav 2. (nomenklaturne promene i stope carine za traktore za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju) primenjuje se od 2. jula 2020. godine.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft