Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

11. decembar 2018. Carina Usvojen novi Carinski zakon
10. decembar 2018. Carina Republičke administrativne takse
6. decembar 2018. Spoljna trgovina Liste pojedinaca i entiteta koji su pod sankcijom SB UN
8.
januar
2019.
PDV

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 016 od 13.3.2019 godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza 
 


Od 1. januara 2019. godine, korisnik će podnositi zahtev za overu Potvrde o poreskom oslobođenju od PDV na osnovu ugovora o donaciji, ugovora o kreditu, odnosno zajmu i drugih međunarodnih ugovora isključivo  u elektronskom obliku, upotrebnom elektronskih servisa, preko Portala Poreske uprave i  od 26.12.2018. godine, omogućeno je testiranje aplikativnog softvera na testnom orkuženju u  cilju  prilagođavanja  i  pravilnog  korišćenja  aplikacije  od  strane  korisnika  sistema. Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva i korišćenje aplikativnog softvera objavljeno je na web site-u Poreske  uprave .

Poreska  uprava,  po  proveri  ispunjenosti  uslova  za  ostvarivanje  poreskih oslobođenja na osnovu dokumentacija podnete elektronskim putem, i ako su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja PDV, od 1. januara 2019. godine, izdaje  Potvrdu  o  poreskom  oslobođenju  elektronskim  putem,  koja  ne  sadrži  potpis ovlašćenog lica u Poreskoj upravi, već sadrži broj i datum overe Poreske uprave.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft