Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14. novembar 2018. Bezbednost hrane Podsticaji za investicije u opremu
10. novembar 2018. Devizno poslovanje Odluka o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6.
novembar
2018.
Carina

Ekspresne pošiljke - pojednostavljeni postupak


Uprava carina donela je novo objašnjenje za sprovođenje pojednostavljenog postupka sa ekspesnim pošiljkama. Novim objašnjenjem ekspresne pošiljke dele se u 4 grupe:
  1. Pošiljke koje sadrže predmete za ličnu upotrebu
  2. Reklamni materijali i uzorci koji se primaju besplatno iz inostranstva
  3. Pošiljke za koje može nastati carinski dug a koje ne podležu meramama trgovinske politike
  4. Pošiljke koje sadrže robu koja podleže merama trgovinske politike
Osnovni cilj ovog pojednostavljenja jeste da se prijava robe vrši pre njenog prispeća i da se ekspresne pošiljke iz 1 i 2 grupe puštaju odmah po dopremi, ukoliko prethodno nisu označene za kontrolu, što će omogućiti da se 80% pristiglih pošiljki, pusti u roku od 1h.

Ovaj postupak će, zbog pogodnosti koje operater dobija biti pojednostavljen postupak, što znači da će samo oni operateri koji ispune propisane uslove date u objašnjenju moći da rade na ovaj način.

Ovim objašnjenje stavlja se van snage akt Uprave carina broj 148-03-030-05/4/2012 od 23.02.2012


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 67 od 22.02.2018 godine, objavljen je Popis carinskih organa ovlašćenih za obavljanje izvoznih formalnosti za kulturna dobraovde


Na VI međuvladinoj konferenciji između Srbije i EU održanoj 20. juna 2017. godine u Luksemburgu, Republika Srbija je otvorila još dva pregovaračka poglavlja – Poglavlje 29 – Carinska unija i Poglavlje 7- Intelektualna svojina.

Pregovaračko poglavlje 29 - Carinska unija, odnosi se na oblast carine (propisi i carinska služba) i prema svim dosadašnjim ocenama Evropske komisije predstavlja jedno od najuređenijih poglavlja sa aspekta primene EU zakonodavstva.

Propisi kojima je regulisana ova oblast su: Carinski zakon iz 2010. godine, Carinski zakon iz 2003. godine, Zakon o slobodnim zonama, Zakon o kulturnim dobrima, Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi, Zakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, odgovarajući podzakonski akti, kao i međunarodni sporazumi i konvencije koje primenjuje Republika Srbija.

Carinski propisi u Republici Srbiji su u velikoj meri usaglašeni sa tekovinama EU. Propisi obuhvaćeni Poglavljem 29 su u nadležnosti Ministarstva finansija, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo zdravlja. Istovremeno, Poglavlje 29 obuhvata oko 2500 propisa EU različitog nivoa (uglavnom uredbe i direktive), dakle u najvećem broju slučajeva direktno obavezujuće za sve zemlje članice.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 29 je održan 26. i 27. marta 2014. godine a bilateralni skrining 3. i 4. juna 2014. godine. Izveštaj sa skrininga za Poglavlje 29 je dostavljen Republici Srbiji početkom 2016. godine, a zvaničan poziv za dostavljanje Pregovaračke pozicije je upućen od strane Evropske komisije 25. februara 2016. Pregovaračka pozicija za PG 29 uručena je Evropskoj komisiji 25. januara 2017. godine.

U narednom periodu u Poglavlju 29 Republiku Srbiju očekuju intenzivne zakonodavne aktivnosti i kontinuirana modernizacija i unapređenje carinske službe.


Uprava carina je objavila svoj akt broj  148-11-439-02-13/21/2017 od 15.06.2017. godine - Kontakt osobe u postupku ostvarivanja prava osoba sa invaliditetomovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 023 od 13.03.2017. godine, objavljena je Odluka o izmenama Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi za usluge carinskog organaovde
Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft