Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

3.
septembar
2019.
Carina

Domaća roba u slobodnoj zoni


Prema članu 211. Carinskog zakonaovde domaća roba može se uneti, smestiti, premeštati, upotrebljavati, prerađivati ili trošiti u slobodnoj zoni i u tim slučajevima se za robu ne smatra da je u postupku slobodne zone.

Korisnik zone mora, radi carinskog nadzora, na propisan način da vodi evidenciju o unosu robe u slobodnu zonu i iznošenju robe iz slobodne zone, kao i o upotrebi i promenama na robi. Podaci o robi unose se u evidenciju čim roba uđe u prostorije tih lica. Evidencija mora da omogući carinskom organu da identifikuje robu i mora da sadrži podatke o kretanju robe.

Kada je u pitanju smeštaj domaće robe u slobodnu zonu, ono što je obaveza korisnika zone je da, pre početka obavljanja delatnosti u slobodnoj zoni, nadležnoj carinarnici podnese zahtev za odobravanje oblika i sadržaja evidencije o stranoj robi u slobodnoj zoni. Međutim, ukoliko korisnik u zonu namerava unositi i domaću robu, dužan je da podnese i pisani zahtev (na propisanom obrascu) za odobravanje oblika i sadržaja evidencije o domaćoj robi u slobodnoj zoni.

Domaća roba se unosi i smešta u slobodnu zonu na osnovu:
  1. fakture, kada se u slobodnu zonu smešta domaća roba koju korisnik zone kupuje na ostalom delu carinskog područja Republike Srbije od drugog lica;
  2. otpremnice, kada korisnik zone smešta u slobodnu zonu vlastitu robu sa ostalog dela carinskog područja Republike Srbije.
Račun, odnosno otpremnica mora da sadrži sve podatke koji su neophodni za evidenciju o robi u slobodnoj zoni. Nadležni carinski službenik, na priloženi dokument, upisuje datum unosa u slobodnu zonu i overava. Nakon overe carinski službenik jedan primerak isprave zadržava za službenu evidenciju, a drugi vraća deklarantu.

Domaća roba koja nije namenjena proizvodnji i potrošnji u zoni može se skladištiti u slobodnoj zoni samo ako se time ne otežava carinski nadzor nad poslovanjem u slobodnoj zoni i ako je to odobreno rešenjem o odobravanju evidencije o robi.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft