Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20.
oktobar
2020.
Carina

Carinska vrednost robe koja se nakon kupovine u inostranstvu stavlja u carinsko skladište


Primena člana 105. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, a u vezi sa pravilnim utvrđivanjem carinske vrednosti robe koja se nakon kupovine u inostranstvu stavlja u carinsko skladište na teritoriji Republike Srbije, a zatim iz carinskog skladišta prodaje domaćem kupcu 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00498/2020-17 od 20.8.2020. god.)

Ako i pored primene člana 12. stav 1. Carinskog zakona, carinskom organu nije stavljena na raspolaganje konačna faktura koja se odnosi na kupoprodajnu transakciju koja je obavljena pre nego što je roba ušla u carinsko područje Republike Srbije, kao i činjenicu da u skladu sa carinskim propisima na snazi, nije predviđena mogućnost korišćenja transakcijske vrednosti iz kupoprodajne transakcije ostvarene u carinskom skladištu, prilikom carinjenja robe radi stavljanja u nameravani carinski postupak ne može se koristiti metod transakcijske vrednosti, već je potrebno koristiti carinsku vrednost utvrđenu primenom odgovarajućeg metoda propisanog članom 56. Carinskog zakona. Tom prilikom, ako se primenjuju odredbe člana 56. stav 4. Carinskog zakona, mogu se koristiti i podaci iz fakture izdate u kupoprodajnoj transakciji ostvarenoj u carinskom skladištu, kao izvor podataka koji su raspoloživi na carinskom području Republike Srbije.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, septembar 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft