Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

SAVETOVANJE

 Savetovanje, 14.6.2019 Beograd

NOVI PODZAKONSKI CARINSKI PROPISI 

 • carinska pojednostavljenja (stara/nova);
 • posebni postupci (nova podela, opšte napomene, specifičnosti)
 • pravo na izjašnjenje;
 • obezbeđenje za plaćanje carinskog duga;
 • prelazne odredbe (šta sa postojećim odobrenjima)...

Predavači:

 1. Snežana Karanović
 2. Milka Živanović

Savetovanje se održava u Beogradu

Datum: 14.6.2019.. godine

Mesto: NBGP apartmani

Vreme: 10:00 – 16:00

Kotizacija za savetovanje: 11.990,00 RSD 

 

Besplatno za privredne subjekte sa plaćenom godišnjom pretplatom.

KONTAKT TELEFON:  +381 (69) 112 09 68 

E-mail:  savetovanje@commercium.rs 

 

  Savetovanje, 21.6.2019 Niš 

POČETAK PRIMENE NOVIH CARINSKIH PROPISA

17. juna 2019 godine počinje primena novih carinskih propisa. Pozvani predavači će upoznati učesnike savetovanja sa svin novinama u carinskim propisima  .

 1. Carinski zakon
 2. Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 3. Drugi prateći propisi Carinskog zakona 

Savetovanje se održava u Nišu

Datum: 21.6.2019. godine

Mesto: RPK Niš, Dobrička 2

Vreme: 11:00 – 14:00

 

Kotizacija za savetovanje: 5.990,00 RSD 

 

Besplatno za privredne subjekte sa plaćenom godišnjom pretplatom.

 KONTAKT TELEFON: +381 (69) 112 03 06

E-mail: sabina.stojicic@commercium.rsSavetovanje, 28.6.2019 Beograd

I NOVINE KOJE CARINSKI ZAKON I PRATEĆI PROPISI UVODE U CARINSKOJ POLITICI

 • Carinska tarifa
 • obavezujuća obaveštenja;
 • autonomne mere;
II PRIMENA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI SA TURSKOM
 
III  PRIMENA PRAVILA O POREKLU ROBE
 • Revizija PEM konvencije - pregled najvaznijih izmena 

Predavači:

 1. Nadica Pantović
 2. Tihomir Bogićević

Savetovanje se održava u Beogradu

Datum: 28.6.2019.. godine

Mesto: NBGP apartmani

Vreme: 10:00 – 16:00

Kotizacija za savetovanje: 11.990,00 RSD 

 

Besplatno za privredne subjekte sa plaćenom godišnjom pretplatom.

KONTAKT TELEFON:  +381 (69) 112 09 68 

E-mail:  savetovanje@commercium.rs

Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft