Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

SAVETOVANJE

Savetovanje 30.novembar.2018 godine

 NOVINE U PRIMENI DEVIZNIH I CARINSKIH PROPISA


I Način vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenta i nerezidenta

  • Posredna kontrola
  • Neposredna kontrola 
  • Nadležnost
  • Sačinjavanje zapisnika i primedbe na zapisnik
  • Obustavljanje postupka kontrole
  • Pokretanje prekršajnog postupka

Predavač. Branka Đorđević


II  Carinska tarifa i uvozne dažbine u 2019.godini

  • Uredba o usklađivanju nomenklatura carinske tarife u 2019.godini
  • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini 
  • Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
  • Dažbine na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  u 2019 godini

Predavač: Nadica Pantović 


III Aktuelnosti u primeni carinskih propisa

Predavač: Predrag Aleksić i Milka Živanović

Savetovanje je interaktivnog karaktera. Učesnici savetovanja mogu da postave pitanja vezana za primenu propisa u praksi.


Kotizacija za savetovanje: 11.990 RSD


BESPLATNO savetovanje za privredne subjekte sa plaćenom godišnjom pretrplatom.

 

Privredni subjekti koji su učestovvali na savetovanjima u našoj organizacijia u 2018.godini, imaju popust od 50% na kraju poslovne godine.

Savetovanje se održava 30.11.2018. u BeograduNBGP Properties apartmani, ul.Vladimira Popovića 6

Vreme: 10:00 - 16:00
  Savetovanje, 14. decembar 2018 godine


UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMAI E-portal za  Integralni registar hemikalije i izmene Pravilnika o Registru hemikalija

U okviru navedene teme biće obrađeno ko će i na koji način imati pravo pristupa portalu, koji podaci će biti dostupni, sa kojim funkcionalnostima će portal raspolagati  i dr., kao i najnovije izmene i dopune Pravilnika o Registru hemikalija.

II Registracija supstanci u EU nakon završetka prelaznih rokova

 

U okviru navedene teme biće objašnjen postupak registracije supstanci pri ECHA nakon zavšetka prelaznih rokova

III Pravilnik o savetniku za hemikalije i uslovima za obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije 

Novi nacrt, izmene u odnosu na pravilnik koji je na snazi, uslovi za savetnike za hemikalije (stručna sprema, program obuke, način provere znanja), uslovi za pravna lica koja vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije 

Savetovanje je interaktivnog karaktera. Učesnici savetovanja mogu da postave pitanja vezana za primenu propisa u praksi!


 Kotizacija za savetovanje: 11.990 RSD

BESPLATNO savetovanje za privredne subjekte sa plaćenom godišnjom pretrplatom.

 

Privredni subjekti koji su učestovvali na savetovanjima u našoj organizacijia u 2018.godini, imaju popust od 50% na kraju poslovne godine.


Savetovanje se održava 14.12.2018.godine, u BeograduNBGP Properties apartmani, ul.Vladimira Popovića 6

 

Vreme: 12:00 - 17:00 


 

 

Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft