Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

SAVETOVANJE

Savetovanje, 25. januar 2019.


SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EVROAZIJSKOG EKONOMSKOG SAVEZA (EAES)

-u susret Sporazumu o slobodnoj trgovini sa EAES u pogledu liberalizacije trgovine i pravila o poreklu 

 

Evroazijski ekonomski savez (EAES) je carinska unija koju čine carinske teritorije Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana,  Jermenije i Kirgizije.


Republika Srbija ima potpisane pojedninačne sporazume o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom. Stupanjem na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskim ekonomskim savezom prestaće da važe pojedinačni sporazumi o slobodnoj trgovini sa zemljama članicama EAES.

Zona slobodne trgovine će se proširiti i na Jermeniju i Kirgiziju 

 


I LIBERALIZACIJA TRGOVINE SA EAES 
 • koja je roba poreklom iz Srbije izuzete iz režima slobodne trgovine pri uvozu  u države članice EAES
 • koja je robe poreklom iz država članica EAES izuzeta iz režima slobodne trgovine pri uvozu u Srbiju 
 • direktna prodaja
 • direktni transport 
II PRAVILA O POREKLU ROBE KOJA SE PRIMENJUJU U TRGOVINI SA EAES
 • Uslovi za sticanje statusa robe sa poreklom
 • Dijagonalna i bilateralna kumulacija porekla robe
 • Uverenje o poreklu robe 

III NOVI CARINSKI ZAKON  
 • Usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, 
 • Bezpapirno poslovanje i potpuno elektronsko okruženje, kroz korišćenje tehnike elektronske obrade podataka u svim carinskim postupcima.
 • Novine i u pogledu carinskih pojednostavljenja:
  • centralizovano carinjenje i samoprocena;
  • korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata;
 • Prerada u postupku carinskog skladištenja;
 • Aktivno oplemenjivanje bez obaveze da se roba ponovo izveze.

Predavači:

Predavanja će održati predstavnici nadležnih državnih organa, koji su neposredno učestvovali u pregovorima, odnosno  koji su radili na izradi novog zakona. 


Savetovanje je interaktivnog karaktera. Učesnici savetovanja mogu da postave pitanja vezana za sporazum i novi zakon neposredno na savetovanju,  a mogu ih postaviti i putem formulara za prijavu za savetovanje.


Kotizacija za savetovanje: 11.990 RSD

BESPLATNO savetovanje za privredne subjekte sa plaćenom godišnjom pretrplatom.


Vreme i mesto održavanja:
 

Savetovanje se održava 25.01.2019.godine, u Beogradu, NBGP Properties apartmani, ul.Vladimira Popovića 6

 

Vreme: 10:00 - 16:00 

 


 

 

Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft